Doména včetně systému je na prodej. Kontaktujte nás na info@kolobazar.cz.

Podmínky inzerce

Na serveru kolobazar.cz je možno zdarma inzerovat soukromou nabídku a poptávku po zboží, zejména jízdních kolech, jejich součástkách a doplňcích.

Je přímo zakázáno:

  • inzerovat prodej nebo služby, které jsou v rozporu s platnými zákony České Republiky a porušují autorská práva dalších osob či subjektů nebo jsou v rozporu s dobrými mravy
  • používat v inzerátech neslušná slova nebo pomlouvat ostatní osoby se záměrem je poškodit
  • vkládat do inzerátů html a jiné skripty
  • vkládat inzeráty do více kategorií najednou, ačkoliv jejich obsah je totožný
  • vkládat inzeráty do jiných kategorií než do kterých správně patří

Uživatel (osoba zadávající inzerát) bere na vědomí, že:

  • jeho inzerát, porušující jedno z výše uvedených pravidel, může být kdykoliv a bez upozornění editován nebo smazán
  • provozovatel na serveru kolobazar.cz pouze nabízí možnost kontaktu mezi prodávajícím a kupujícím a není zodpovědný za nabízené služby ani zboží, za jejich kvalitu, původ, dodání nebo zaplacení a nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé jemu nebo třetí osobě, která takové služby nebo zboží využila
  • inzerát je na serveru kolobazar.cz zveřejněn po dobu 180 dnů; po uplynutí této doby je inzerát automaticky vymazán
  • vložením inzerátu na server kolobazar.cz dává svolení k zasílání aktualit z toho serveru

Provozovatel serveru kolobazar.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky inzerce a veškeré služby tohoto serveru kdykoliv změnit. Provozovatel uživateli doporučuje tyto podmínky průběžne sledovat.